Chào mừng bạn đến với www.HuyHR.com tạo bởi Mr Huy HR - 0912.481.027
Latest News

Việc làm

Tuyển dụng

Đào tạo

Tạo động lực

Câu chuyện nhân sự

Chào mừng bạn đến với www.HuyHR.com tạo bởi Mr Huy HR - 0912.481.027

Recent Post

Luật lao động

ATLĐ PCCC

Ngôn ngữ cơ thể

Tình huống nhân sự

Tâm lý học

GHI SAI TÊN TRÊN SỔ BHXH

GHI SAI TÊN TRÊN SỔ BHXH

Sai tên đệm giữa sổ BHXH với CMND ảnh hưởng tới quá trình giải quyết chế độ BHXH, BHYT, BHTN của người lao động. Vì khi người lao động đ...
Quyết định 959/QĐ- BHXH ngày 09 tháng 09 năm 2015

Quyết định 959/QĐ- BHXH ngày 09 tháng 09 năm 2015

BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------------...
Chào mừng bạn đến với www.HuyHR.com tạo bởi Mr Huy HR - 0912.481.027